Refleksioner om Fagfestival.dk

I forbindelse med vores dækning af Fagfestival var vores internetplatform bestemt på forhånd. Fagfestival.dk er forbundets officielle site for Fagfestival, og det var dette, vi skulle benytte undervejs. Vi havde ingen indflydelse på sitets opbygning og design, så vi måtte leve med det, der var.

Det, der ærgrede os mest undervejs, var, at spalten på forsiden, hvor vores artikler landede, havde overskriften “Nyheder”. Det er ærgerligt, når vi netop ikke lavede nyheder, nærmest tværtimod med vores vidensdeling som primære fokus. Derfor ville vi gerne have haft en separat spalte og underside på forsiden, der hed “Vidensdeling”, så læserne nemmere kunne adskille vores produktion fra den normale aktivitet på sitet. Det fik vi desværre ikke mulighed for under eventen, lige som vi heller ikke havde mulighed for at tagge vores artikler med “vidensdeling”, hvilket kunne have været med til at opdele materialet på Fagfestival.dk bedre og give noget søgemaskineoptimering.

At Louise Theil, webansvarlig på Fagfestival.dk, blev sygemeldt cirka 10 dage før Fagfestival, skabte også en del udfordringer for samarbejdet, eftersom hun var den person, der absolut var mest inde i sagerne og dialogen med os i forhold til projektet. Hun havde givet udtryk for, at vi kunne få vores egen artikelspalte, så det var ærgerligt, at hun måtte sygemeldes. Vedkommende, der tog over for Louise, var mere forbeholdende over for vores ideer, og den ringe tid, der var tilbage, gjorde, at vi ikke fik ført vores planer ud i livet i det omfang, vi havde ønsket os.

Bedring efterfølgende
Efterfølgende har vi fået “Vidensdeling” som underkategori, og den kan ses her. Vores holdning er, at det har givet Fagfestival.dk et ekstra lag, og det nye menupunkt ligger i direkte forlængelse af vores ønske, om at vores artikler skal være brugbare og tilgængelige på længere sigt. Hvis de blot lå i bunken af sitets andre historier, frygter vi, at de hurtigt ville drukne i mængden. Med “Vidensdeling” som menupunkt mener vi, at vores del af sitet er blevet mere overskueligt.

Derfor er vores forhåbninger for sitet også, at det vil overleve på længere sigt. Om det betyder et halvt, et helt år  eller mere er svært at vurdere; men eftersom flere af redskaberne, vi beskriver i vores artikler, er helt nye for mange (går vi ud fra, siden disse oplægsholdere blev valgt), forventer vi, at sitet kan have relevans for mediefolk, der skal have pudset deres onlinekundskaber af. Vi er selvfølgelig bevidste om, at tingene udvikler sig hurtigt på nettet, men når for eksempel Twitter har været så længe om at slå igennem i Danmark, må det også gælde for en lang række andre redskaber. Hvis man fortsætter med Vidensdelingskonceptet ved næste Fagfestival, kan vores artikler fra 2012 ligges i et fælles arkiv.

Skrevet af Rasmus Palsgård