Sociale medier og brugerinddragelse

Der var trådløst netværk i Odense Congress Center, hvor Fagfestival blev afholdt. Desværre kunne det ikke klare belastningen fra omkring 1.200 deltagere, hvor en stor del er ivrige smartphonebrugere. Efterfølgende oplevede flere også problemer med mobilnettet. Begge dele kan have haft indflydelse på mængende af tweets og Facebook-interaktioner.

Overordnet var det planen, at alle vores artikler skulle postes på både Facebook og Twitter, når de var klar på Fagfestival.dk. De gik vi dog væk fra undervejs. Først og fremmest fordi vi blev klar over, at mængden ville blive stor, og at brugerne kunne komme til at føle det som spam. Desuden kunne vi via Facebooks analyseværktøj se, at færre og færre så hver post, vi lagde op. Derfor skiftede vi taktik, og udvalgte i stedet løbende artikler, som var velskrevet. Et andet kriterium var også, at vi skulle have et billede, så opdateringen ikke blev for kedelig, og på den måde bare ville drukne i folks personlige feed.

Twitter
Fagfestival indførte i 2010 en Twitter-væg, hvor alle tweets med et udvalgt hashtag bliver samlet. I 2010 var det en stor succes, da der kom mange tweets. Twitter-væggen blev fremvist på en stor skærm, hvor feedet fra Twitter løbende kom ind. Da Twitter er blevet mere udbredt siden 2010, forventede vi derfor, at der kom mange tweets til Fagfestival i år med hashtagget #Fag12. Vi gjorde derfor ikke ret meget for at opfordre folk til at bruge Twitter, til dels også fordi Dansk Journalistforbund gjorde en del.

I løbet af de to dage kom der omkring 2.000 tweets med hashtagget #Fag12. Dertil var der flere tweets, som ikke havde hashtagget #Fag12, men som i stedet indeholdt ordet “Fagfestival”. Mængden af indhold på Twitter var derfor stor, og der var meget, der kunne indrages i vidensdelingsartiklerne, der blev lavet i Storify.

Under Fagfestival var der flere tweets som indeholdte spørgsmål eller klager til afviklingen af Fagfestival. Her var det store emne det dårlige netværk, som mange brokkede sig over. Vi valgte at svare bredt på disse henvendelser, sådan at alle der fulgte med på Twitter kunne få svar.

Vores mål om at få 1.200 følgere i alt på Twitter blev ikke opfyldt. Vi endte på 246. Her kan twittervæggen have haft indflydelse. Med de mange tweets der kom under Fagfestival, fik folk måske dækket deres behov. Samtidig druknede tweets fra @DjFagfestival i mængden af de gode tweets, der kom fra folk, der overværede de forskellige oplæg, og derfor havde mere indsigt i foredraget.

Det var planen, at vi ville opfordre nogle af profilerne på Fagfestival til at tweete. Det blev ikke ført ud i livet, da vi var igang med dækningen, og det skulle nok have været planlagt på forhånd. En række af oplægsholderne tweetede alligevel, og sammen med mængden af tweets føler vi, at det er svært at få større udbytte på Twitter.

Alt i alt vurderer vi den samlede aktivitet på Twitter som værende en succes. Der var mange gode tweets fra deltagere og oplægsholdere, der formidlede viden. Der er flere eksempler på, at brugere tweetede hovedpointer og andet centralt indhold. Selvom den officielle Fagfestival-konto ikke blev fulgt af ret mange, så var der rigtig mange, der fulgte med på #Fag12.

Facebook
Vi forsøgte at promovere Fagfestivals Facebook-side, for at få flere til at finde ind og trykke på “Synes godt om”. Det gjorde vi ved at få Journalistforbundet til at bruge deres Facebook-side, til at reklame for Fagfestivals Facebook-side. Der var 60 flere, der valgte at “synes godt om” Facebook-siden i perioden 1. til 24. november. Det lever ikke op til vores målsætning om 1.200 personer i alt, da vi endte på 644. Perioden er valgt, fordi det var i den periode, vi havde kontrol over Facebook-siden knyttet til Fagfestival.

Her skulle vi muligvis have gjort mere for at promovere siden. Det kunne have været ophængt plakater på selve Fagfestival. Der kom kun tre opslag af andre på Facebook-siden i løbet af Fagfestival. Kombineret med fem svar på vores opslag på Facebook-siden i perioden under og kort efter Fagfestival, lykkedes vi ikke med at få det liv og den brugerinddragelse, som vi håbede.

Den manglende aktivitet på Facebook-siden gjorde, at vi ikke lavede lige så mange opdateringer mandag, som vi gjorde søndag. Det kan have indflydelse på, at der kom færre visninger af indhold knyttet til Facebook-siden, hvor der søndag var 1.400 unikke brugere, mens antallet blev næsten halveret mandag.

Efterfølgende fandt vi via Google Analytics ud af, at Facebook er den tredje største kilde til trafik på Fagfestival.dk, kun overgået af Google og direkte på URL’en. Derfor burde vi have lavet flere opdateringer om mandagen også.

Det er også meget tydeligt, at man som administrator er nødt til at lave en statusopdatering på Facebook-siden for at blive set. Hver gang der er postet noget, har der været betydeligt flere, der så vores indhold. Hver gang, der i ovenstående skema er en tydelig stigning i antallet af visninger, har der været en eller flere opdateringer. I dagene op til Fagfestival er der dog en stigning i antallet af visninger, selvom er ikke kom nye statusopdateringer. Her kunne vi måske have indfanget flere, hvis vi havde lavet en statusopdatering i den periode.

Der kan være mange grunde til, at vi ikke have større succes med Facebook. Det kan være fordi, der ikke blev reklameret nok for Facebook-siden. Da der samtidig ikke har været ret mange interaktioner på siden løbende før Fagfestival, kan Facebooks algoritme(1) også være skyld i, at statusopdateringerne fra Facebook-siden ikke når ud i nyhedsfeedet hos de, der har valgt at trykke på “synes godt om”-knappen. Vi forsøgte at bruge de råd, vi har fået, til at hjælpe vores indhold igennem algoritmen. Det er blandt andet derfor, at en række af statusopdateringerne har fået et billede med. Da et billede for folk til at bruge længere tid på Facebook, skulle statusopdateringen have nemmere ved at nå frem i folks nyhedsfeeds. Når folk bruger mere tid på Facebook, er der større chance for at de ser annoncerne, som er der, hvor Facebook tjener penge.

Der var stor aktivitet på Twitter under Fagfestival, så deltagerne ville gerne bruge sociale medier. Vi tror derfor, at en mulig forklaring på den manglende aktivitet på Facebook-siden kan være, at deltagerne på Fagfestival opfatter det som en mere privat platform, hvor man kommunikerer med venner. Journalister og andre mediefolk er professioner, hvor man skiller arbejde og privatliv. Dette er dog kun en formodning vi har, og ikke noget vi har konkrete beviser for.

Andre sociale medier
Vores refleksioner efterfølgende har gjort det klar for os, at vi nok skulle have været til stede på LinkedIn. Der er mange journalister og mediefolk på Linkedin. Her promoverer de sig selv, blandt andet med deres CV. Det ville derfor være et optimalt sted at gøre opmærksom på vores vidensdelingsartikler, da man jo netop kan blive klogere af de artikler. I modsætning til Facebook opfattes LinkedIn også som værende mere et professionelt værktøj kontra et privat.

1. Algoritmen, der bestemmer, hvad der dukker op i den enkelte brugers nyhedsfeed er hemmelig. Vi har alligevel fået et indblik i hvordan den virker, ved to forskellige foredrag. Hans Tosti fra firmaet KOMFO underviste online-holdet fredag den 8. marts, hvor han gav gode råd. Hans Tosti har blandt andet haft succes med at hjælpe Tina Dickow med Facebook-sider. Efterfølgende var Steffan Frostholm fra gruppen med til et møde hos sin tidligere praktikplads Flyvevåbnet, hvor KB-Marketing også fortalte om, hvordan man får succes på Facebook.

Skrevet af Steffan Frostholm.