Mobil-app

Under vores dækning af Fagfestival har den eneste mobil-app været FFmobil.dk. Lige som det gjaldt for Fagfestival.dk, havde vi ikke nogen indflydelse på sidens layout. FFmobil.dk fungerede udelukkende som en digital programplan for Fagfestival.dk. En programplan hvor man kunne ønske at foredragene forsvandt løbende, når de var ovre. Det kunne havde skabt større overblik.

Vi ville gerne have kunnet publicere vores artikler på FFmobil.dk, så de kom løbende. Efterfølgende fandt vi via Google Analytics ud af, at i løbet af de to dage Fagfestival varerede, kom over halvdelen af besøgene på Fagfestival.dk fra mobile platforme. Hvis vores artikler var kommet på FFmobil, havde vi formentlig fået flere hits under selve Fagfestival. Det havde naturligvis krævet, at vi havde brugt flere kræfter på at promovere FFmobil.dk, men eftersom vi intet havde med app’en at gøre, gav det ikke stor mening for os.

Ideelt set havde vi haft FFmobil.dk med et menupunkt i app’en, der hed “Artikler” eller “Vidensdeling”, hvor vores artikler løbende blev lagt ind. Således kunne deltagerne følge med, mens de var på Fagfestival. Et yderligere tiltag til app’en kunne være Fagfestivals Twitter-opdateringer eller samtlige tweets med #Fag12. På den måde havde brugerne haft meget kort vej fra Twitter til Fagfestival.dk, og det hele ville foregå i samme app.

Hvis mobil-app’en skal fungere på et tilsvarende forløb i fremtiden, så er det en nødvendighed, at internetforbindelsen er bedre end den, der var til rådighed i Odense Congress Center ved Fagfestival.

Skrevet af Rasmus Palsgård