Metode- og Målbeskrivelse

Metode og Målbeskrivelsen er lavet forud for Fagfestival 2012, og beskriver derfor de planer, der var på forhånd. Derfor er dette afsnit ikke nødvendigvis et udtryk for, hvordan det gik. For en analyse af, hvordan det gik, læs her.

Projektbeskrivelse
Vi bruger erfaringer fra tidligere dækning til at prøve grundsetuppet med tweets, flow, brugerinvolvering (deres tweets og andet input fra deltagerne via mobile og sociale medier) til at lave en helt ny dækning fra en konference. Samtidig beskriver vi setuppet i form af platforme, opgaver og flow. Hensigten er efterfølgende at have et blivende og relevant journalistisk produkt. Det vil sige for eksempel at have opsamlet relevante tweets og struktureret dem emnemæssigt i artikler via Storify, sådan at deltagere og andre kan bruge det bagefter. Samtidig bliver der også arbejdet med andre formidlingsformer, som bedre får det hele ud over rampen.

Projektets navn
DJ Fagfestival – DJ = Dansk Journalistforbund

Målgruppen
Journalister, der ikke deltager på Fagfestival 2012. Sekundært: Deltagerne på Fagfestival

Den ultimative målsætning (vision)
At give alle, både deltagere som andre medlemmer fra Journalistforbundet, en mulighed for efterfølgende at lære fra de forskellige foredrag ved at gå ind på www.Fagfestival.dk, og læse vidensdelingsartiklerne.

Hvad får brugerne/seerne ud af det? Hvad får DJ ud af det (værdi)? 
DJ’s medlemmer vil få noget ud af Fagfestival, selv om de ikke deltager, da de også kan få de gode råd fra de forskellige oplæg. Indholdet fra de forskellige foredrag bliver samlet for eftertiden, så brugerne kan læse det senere.

DJ kan i højere grad holde siden www.Fagfestival.dk i live, da der efter Fagfestival vil være relevante artikler for mediefolk på siden. Samtidig får DJ mere tilfredse medlemmer, fordi alle i forbundet kan lære noget af de forskellige oplæg

De helt konkrete (målbare) målsætninger

At Facebook-siden og Twitter-kontoen får mindst 1.200 likes/followers (det svarer til antallet af deltagere). Den 23. oktober 2012 var der 150 followers på Twitter og 578 likes på Facebook. At der er en form for aktivitet på de sociale medier i forbindelse med samtlige oplæg på Fagfestival.

Kriterier for succes
At der kommer en række gode vidensdelingsartikler på Fagfestival.dk, som rent faktisk bliver fundet og derved læst, så de giver merværdi for brugerne.

Metoder til måling jf. kriterier for succes
Analyse af det sociale mediebillede via Hootsuite samt Facebooks analyseværktøj. Google Analytics til analyse af Fagfestival.dk

Værktøjer (sociale medier) brugt med henblik på at forbinde DJ med målgruppen.
Facebook og Twitter. Vi vil opsamle indhold herfra med Storify og bruge Instagram til billeder. YouTube vil blive brugt til at samle videoer. Samtidig bliver Fagfestivals Facebook-side og Twitter-konto brugt til at kommunikere med målgruppen.

Fagfestival indførte i 2010 deres Twitter-væg, hvor alle tweets med et udvalgt hashtag bliver samlet, og kom op på storskræm. Twitter-væggen bliver brugt igen i år.

Formidlings- og buzz-koncepter
Vidensdelingsartikler, der samler gode råd og læring fra de forskellige foredrag. Gerne lavet i Storify for at inddrage indhold fra twitter, og gøre artiklerne mere spændende. Se mere om konceptet Vidensdeling her.

Udgivelses- og markedsføringsplan
Vidensdelingsartiklerne kommer løbende på webtema-sitet under Fagfestival, men også i dagene bagefter, så brugerne i dagene bagefter føler, at der er noget nyt har komme efter på Fagfestival.dk. Som udgangspunkt linkes der til alle artiklerne på både Facebook og Twitter.

Hvordan “træner” vi journalister etc. i brug af de værktøjer, vi anvender?
Vi antager, at de fleste i målgruppen har en forståelse for sociale medier, og at en del bruger dem aktivt. Journalister er i højere grad på Twitter end den almindelige dansker. Hashtagget #Fag12 promoveres via twittervæggen. Samtidig vil en del af vidensdelingsartiklerne handle om brug af de sociale medier.

Organisering og roller
Vi vil i høj grad lave projektstyring. Vi tre vil på skift indtage rollerne webredaktør på Fagfestival.dk, overvågning af sociale medier (Social media manager ) samt overordnet redaktør.

Produktionsflow (hvordan kommer vi konkret ud over rampen)
Journalisten, der dækker et oplæg, skal umiddelbart bagefter begynde at lave artiklen, så den kan komme på hurtigst muligt. Herefter promoveres artiklerne som nævnt på de sociale medier. Samtidig opfordres journalisterne fra gruppen, der skal dække Fagfestival, til at tweete under de forskellige oplæg for at lave liv på Twitter.

Hvordan reagerer vi jf. reaktionsflow (når folk sender noget den anden vej og/eller kommunikerer med hinanden)?
Social media manager har ansvaret for, at der svares hurtigst muligt og korrekt på henvendelser på både Facebook og Twitter. Hvis han ikke kan svare selv, så rykker han for et svar hos den relevante person.

Implementering og eksekvering af det konkrete projekt
Vi informerer holdet, der skal dække Fagfestival, på forhånd, så de kender til vores plan og vores koncepter for dækning. Herudover deles de forskellige foredrag ud på forhånd, for ikke at bruge tid på det under selve Fagfestivalen. Redaktøren har herefter ansvaret for at historierne kommer i hus.

Tidsplan
Fagfestival foregår 10.-11. november. I den efterfølende uge vil alle vidensdelingsartiklerne komme på Fagfestival.dk

Skrevet af Steffan Frostholm