Litteraturliste

Bøger

  • Don’t make me think – A common sense approach to web usability – Second edition. Af Steve Krug, New Riders Publishing, Berkeley, California USA, 2006. 201 sider 
  • Here comes everybody – The power of organizing without organizations. Af Clay Shirky, Penguin Group, 2008. 334 sider
  • Yes! 50 Secrets from the Science of Persuasion. Af Steve Martin, Professor Robert B. Ciandini og Noah J. Goldstein, Profile Books, 2007. 224 sider

Kompendier

  • Holder det? Kritisk fornuft i almindelighed og argumentationsteori i særdeleshed for journalist. Lars Bjerg, Journalisthøjskolen – 50 sider
  • E-Publicering – en forskningsrapport fra Digital Urban Living. Af Martin Brynskov, Mette Stentoft, Peter From Jacobsen & Lars Kabel, Ajour, 2010. 64 sider.
  • Et medie til hånden – en forskningsrapport fra Digital Urban Living. Af Lars Kabel, Martin Brynskov, Mette Stentoft, Jens Funder Berg & Troels Østergaard, Ajour, 2011. 69 sider.
  • Search Engine Optimization Starter Guide. Google, 2010, 32 sider. Se teksten her Search Engine Optimization Starter Guide

Sider i alt: 974