Koncepter for Fagfestival 2012

Dette er en oversigt over koncepter for dækning af Dansk Journalistforbunds Fagfestival 2012. Dette er de koncepter, der forud for Fagfestival 2012 var udviklet for dækningen, hvor nogle ikke blev ført ud i virkeligheden – se refleksioner i bunden, der forklarer hvorfor. De studerende, der skulle dække Fagfestival, fik et lignende dokument, dog med mere detaljerede instrukser.

Optakt til foredrag
Journalisten(den studerende) med ansvaret for at dække et foredrag, skal inden foredraget opfordre den/de, der holder foredraget, til at lave ét (og kun ét) tweet om, hvad foredraget kommer til at handle om. Tweetet skal selvfølgelig indeholde #Fag12. Tweetet skal gerne komme 20 minutter før. Dette skal forsøges før hvert foredrag. På den måde bliver twitter-væggen også aktiveret, og deltagerne på Fagfestval får en påmindelse om de enkelte foredrag.

For hver blok af foredrag (ni i alt) skal der laves mindst én optaktsvideo. Den skal være på 30 sekunder, hvor oplægsholderen forklarer, hvad det kommende foredrag handler om. Det udvælges på forhånd på redaktionsmødet, hvilket foredrag, der skal forsøges at få video fra. Udvælgelsen sker ud fra formen på foredraget. Vi vil som udgangspunkt prioritere en foredragsholder, der præsenterer konkrete budskaber/redskaber frem for en, der lægger op til diskussion. Det vil vi for at gøre videoen konkret og letfordøjelig for brugerne.

Rammen for vidensdeling artikler
Vidensdeling er hovedformålet med det, vi skal lave på Fagfestival 2012. Derfor skal alle historier laves, så der er noget at lære for læseren. Det kan være, at læseren kan blive bedre til faget eller få større indsigt i et emne. Læseren skal kunne tage noget konkret med fra artiklen. Læseren skal blive klogere ved for eksempel at få 10 gode råd, når foredragets form er til det. Hvis foredraget mere har præg af diskussioner, kan det være et referat, med de vigtigste pointer.

Artiklerne skal ikke være stemningsrapporter og skal ikke indeholde information om, hvor mange eller hvor få, der er mødt op. Det er ikke bløde artikler, hvor publikum er i centrum, men i stedet er det indholdet og vigtige pointer, der er afgørende. Dem, der læser artiklerne skal ikke have oplevelsen af, hvordan det er at være med og være til stede til Fagfestival, men i stedet få det vigtigste indhold fra oplæggene til senere brug.

Formen er ikke så afgørende. Det kan være en almindelig skrevet artikel, men må gerne være en Storify med tweets, video eller billeder. Videoer kan for eksempel være korte interviews med oplægsholderen. Det vigtigste er vidensdelingen.

Det er vigtigt at huske, at der skrives til alle medlemmer af Dansk Journalistforbund. Det er både journalister, fotografer og folk i kommunikationsstillinger og andre medlemmer. Skriv derfor ikke kun vinklet på journalister. Medlemmer kommer både fra medie- og kommunikationsbranchen.

Nyhedsartikler
Den primære leverandør af nyheder til fagfestilval.dk var Journalistforbundet, der på forhånd vil lave nyheder med praktisk information. Artiklerne med vidensdeling kommer dog ind i nyhedsstrømmen på Fagfestival.dk

FUJ-prisen (graverprisen)
Søndag aften uddeles prisen for Fremragende Undersøgende Journalistik (FUJ). Prisen er også kendt som Graver-prisen.

FUJ-prisen adskiller sig fra andre journalistiske priser ved at fokusere på den journalistiske metode. Det er således ikke nok at have gode kilder, skrivetalent eller ihærdighed. Modtagere af FUJ-prisen belønnes først og fremmest for at grave grundigere, mere konsekvent eller mere kreativt end de fleste og for at lægge ny og væsentlig viden frem til offentligheden. 

Prisen uddeles i fire faste kategorier: radio, TV/film, avis, magasin. Juryen kan desuden vælge at uddele enkelte særpriser, for eksempel til graverprojekter på nettet eller i bogform.

I løbet af søndagen er der et foredrag for hver af de fire kategorier, hvor de indstillede til prisen fortæller om arbejdet med historierne. Det er planen, at fire forskellige fra studerende fra holdet følger en kategori hver. Her skal journalisten være med til foredraget for kategorien, for senere søndag at kunne skrive en artikel om vinderen i kategorien. Artiklen kan blandt andet indeholde den metode og fremgangsmåde, der blev brugt til det vindende produkt. På den måde kommer der også vidensdeling ind i prisoverrækkelsen.

Facebook- og Twitter-politik
Inden Fagfestival vil vi forsøge at få Journalistforbundet til at reklamere for Fagfestivalens sider på Twitter/Facebook på forbundets egen Facebook-side, der har omkring 6.000 likes, så der kommer flere followers og likes inden start. Her promoveres også #Fag12, der er det officielle hashtag.

Vi vil som udgangspunkt poste samtlige nyheder og vidensdelingsartikler på Fagfestivals Facebook og Twitter, når de er klar. De skal dog spredes ud, hvis der kommer mange artikler, som bliver klar på én gang.

På Facebook skal udvalgte links så vidt muligt postes med gode billeder til for på den måde at skabe en mere spændende side. Enkelte posts kan også blive fremhævet for at give dem endnu mere opmærksomhed, hvis de er særligt gode.

Refleksioner over koncepter
Planen med optaktsvideoer blev ikke ført ud i livet. Det var der flere årsager til. Efter første foredragsblok søndag (den første dag) oplevede vi, at beskrivelsen af de enkelte foredrag ofte ikke hang sammen med det, foredraget rent faktisk kom til at handle om, blandt andet på grund af spørgsmål fra tilskuerne. Det ville derfor betyde, at vi kunne komme til at lave optakter, der ikke passede med virkeligheden. Samtidig ville optakterne være en form for nyheder, der ikke passede ind i vores koncept for vidensdeling, der skal have en længere hale. Derfor fravalgte vi det.

Samtidig havde vi ikke forud fået udpeget hvilke foredrag, der skulle laves optakt fra. Vores journalister vidste derfor ikke, hvem der burde lave det, og derfor kom der ikke noget. Hvis vi gerne ville have haft optaktsvideoerne, skulle vi som redaktion i højere grad have givet opgaven. Da vi som ovennævnt oplevede, at det måske ikke ville give så meget mening med optaktsvideoer, valgte vi på Fagfestival ikke at putte flere resourcer i videoerne – en beslutning vi ikke fortryder.

Dækningen fra FUJ-prisen levede kun tildels op til vores planer.Det endte med en samlet artikel for kategorierne TV og Bøger/magasin og én for skrift. Radio fik ikke nogen, da det kun var DR P1, der var nomineret, og samtidig er det kun P1, der på radiofladen laver udredende journalistik. Derfor ville der ikke være ret mange, som kunne lære noget af de erfaringer, som vinderen i den kategori havde fået.

Artiklerne om FUJ bar desværre præg af, at det ikke var noget, vores journalister frivilligt havde meldt sig på, men i stedet var noget, som vi havde sat dem på. De var ikke lige så velskrevne og gennemarbejdede, som mange af de andre vidensdelingsartikler. Det kan måske også skyldes, at emnet var sværere at putte ind i vores vidensdelingskoncept.

Se refleksioner over Vidensdeling som koncept

Se refleksioner over brugen af sociale medier her 

Skrevet af Steffan Frostholm