Kildevurdering

Vores tilgang til valg af kilder var meget ensporet. I valg af kilder tog vi næsten udelukkende udgangspunkt i de oplægsholdere, der var på Fagfestival. De eneste eksempler, hvor vi har brugt øvrige kilder, er i Storify, hvor vores skribenter har inddraget tweets, links og billeder.

Set i bakspejlet kunne og burde vi have fået mere ud af de enkelte oplæg ved at undersøge, hvilke andre kilder der er inden for de enkelte emner; det kunne have styrket historiernes troværdighed, givet dem mere dybde og flere elementer til vinklingen.

Vi kunne også have gjort mere i forhold til at undersøge vores kilder på forhånd, så vi havde en bedre ide om, hvad vi kunne bruge dem til, og hvor de især er stærke. Interviews forud for Fagfestival havde også været en god forberedelse. At oplægsholderne var udvalgt til Fagfestival var vores eneste rygdækning for at betragte dem som troværdige kilder. Det er et godt udgangspunkt, men vi kunne sagtens have været mere grundige.

Det optimale havde været, at vi havde givet vores journalister besked på, at de skulle lave research på emnet og oplægsholderen i god tid – måske en uge – inden selve oplægget; men tiden var knap, og vi ville ikke belaste vores medstuderende, som også var i gang med deres projekter, mere end højst nødvendigt. Set i bakspejlet kunne vi godt have lagt lidt mere pres på dem og sagt, at de skulle være klar med minimum én kilde ud over oplægsholderen – det kunne tænkes, at den hyrede oplægsholdere ikke var den bedste på området, men blot var den, der kunne på den givne dato.

For os som redaktion havde det været nemmere at se kritisk på journalisternes valg og brug af kilder, hvis vi havde inddelt vores redaktion i mindre grupper med underredaktører, som kunne sparre med journalisterne, mens vi selv skulle sørge for at have det store overblik. Vi havde tre superbrugere (tre fra holdet, som stod til særlig rådighed), men den ressource fik vi aldrig for alvor taget i brug. De tre kunne have været oplagte at bruge i højere grad til for eksempel at søge på kilder og sparre med journalisterne på redaktionen. I første omgang var meningen med superbrugerne, at de skulle være i stand til at supportere os i forhold til sidens CMS, men eftersom vi selv fik vejledningen i det så sent, nåede vi aldrig at inddrage de tre andre. Derfor fik vi ikke taget stilling til, hvad vi så skulle bruge vores superbrugere til, og det var ærgerligt, for de kunne have været en nyttig hjælp, da bombardementet af artikler redaktionslokalet kom.

Skrevet af Rasmus Palsgård