Fordeling af arbejdet

Forud for Fagfestival lavede vi vores ideudvikling og koncepter for dækningen af Fagfestival som gruppearbejde. Her deltes vi ligeligt om opgaverne. Som optakt til weekenden med Fagfestival mødtes vi med hele online-holdet, der skulle fungere som journalister. Her blev de forskellige foredrag fordelt, og ansvaret for at producere vidensdelingsartiklerne blev dermed givet til de andre i gruppen.

Under selve Fagfestival besluttede vi, at vi i projektgruppen skulle have en rolle hver. Der var redaktør (Rasmus), webmaster (Morten) og social media manager (Steffan). Fordeling skete, så vi var sikre på, at der altid var en med det overordnede ansvar for et område. På den måde ville resten af vores redaktion også hele tiden vide, hvem de skulle gå til.

Ifølge planen skulle rollerne have følgende ansvar:

  • Redaktør: Have overblikket over historier, hvem laver hvad, hvilke historier falder. Han skulle sørge for, at de andre på redaktionen afleverede det til tiden.
  • Webmaster: Ansvarlig for at få de færdige artikler på Fagfestival.dk. Herunder også korrekturlæsning og beskæring af billeder
  • Social Media manager: Skulle overvåge strømmen på Twitter og Facebook. Både for at svare på spørgsmål og finde indhold til historier. Og hovedansvarlig for at poste indhold på de sociale medier.
Rollerne blev dog hurtigt udvisket, fordi arbejdspresset var meget ulige fordelt. Det endte derfor med, at vi alle tre løste opgaverne for alle tre roller. Det gav en mere ligelig arbejdsbyrde, men samtidig var der ikke længere rigtigt en overordnet redaktør. Det betød, at det store overblik blev svært at holde.  Læs mere om rollerne her – under “Vores roller”

Indhold på Fagfestival.dk
Vidensdelingsartiklerne blev produceret af vores redaktion af studerende fra Online-holdet på 7. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Da vi havde det overordnede ansvar, har vi tre i projektgruppen ikke produceret nogle af de enkelte vidensdelingsartikler. Vi har dog læst alle artiklerne igennem, og redigeret der, hvor vi følte et behov for det.

Indhold på Researchsite
Alle tre medlemmer i projektgruppen har til gengæld leveret indholdet til dette researchsite for projektet. I bunden af hver artikel er der angivet et navn. Det er navnet på forfatteren af indholdet på siden. Det betyder, at navnet i bunden har skrevet teksten, men indholdet i teksten har alle tre medlemmer i gruppen været med til at bestemme.

Af Steffan Frostholm