Definition af vidensdeling

Begrebet Vidensdelingsartikler:
Artikler, der giver konkrete redskaber og råd til, hvordan du som medieperson kan forbedre dit arbejde. Det er artikler, der bevarer deres aktualitet i forholdsvis lang tid, sammenlignet med nyheder.

Hvorfor:
Vi har besluttet at have vidensdeling som overordnet tema. Eftersom Journalisten.dk intensivt dækkede Fagfestival ud fra et nyhedsperspektiv, ønskede vi at bidrage med merværdi frem for også at lave nyheder. Desuden havde Journalistforbundet meldt ud, at de ville producere nyhedsartikler til Fagfestival.dk; at dette ikke skete, er en anden sag. Beslutningen om at lave vidensdeling skyldes også, at vi har et ønske om, at materialet på vores site kan leve videre ud i fremtiden til gavn for folk i mediebranchen, både for deltagere og ikke-deltagere. Fagfestival er et forum, hvor en stor mængde viden bliver præsenteret, og hvis den ikke samles op, risikerer den at gå tabt. Samtidig har deltagerne ikke mulighed for at overvære alle foredrag, og derfor er vidensdelingssiden nyttig, fordi man på den måde kan tage noget med sig uden at have været til stede fysisk.

Hvordan:
Vi fravalgte bevidst reportageelementer og nyhedsvinkler for at fokusere 100 procent på, at der skulle komme nogle håndgribelige værktøjer ud af artiklerne. Vi informerede i god tid vores redaktion, om at de skulle fokusere på vidensdeling, så de på forhånd kunne tænke i de baner under deres forberedelse til de enkelte foredrag – Se blandt andet oversigten over koncepter. Vi prioriterede at have en mand på hvert foredrag, og på de foredrag, vi fandt vigtigst i forhold til vidensdeling, tillod vi flere personer at deltage ud fra en ide om, at to personer kunne gøre det bedre end én. Ved at inddrage tweets fra deltagere, skulle vores redaktion få inspiration til vinklingen og give historien et lag mere.

Af Rasmus Palsgård