Argumentanalyse

Argumentanalysen er foretaget med udgangspunkt i Definition af vidensdeling. Vi har analyseret vores centrale påstande ud fra Toulmins argumentationsmodel.

Den helt grundlæggende påstand i vores projekt er, at vidensdeling er bedre end almindelige eventdækningsnyheder. Derfor vil vi her prøve at opholde fordelene ved de to artikelformer mod hinanden.

Fordelene ved eventdækningsnyheder er blandt andet, at de giver en større oplevelse af at være til stede, er mere aktuelle i øjeblikket, er bedre til at sætte fokus på personer, konflikt og markante meninger og de er mere underholdene.

Vidensdeling giver større merværdi, er mere relevant på langt sigt, er bedre til at sætte fokus på konkrete tips og råd og er mere unikke og giver balance i en nyhedsstrøm, der er præget af nyhedsdækning.

Nogle af de påstande i overstående, vil vi efterprøve her:

Påstand: Vidensdeling giver større merværdi end almindelige eventdækningsnyheder
Belæg: Vidensdeling fokuserer på, hvad man kan lære fra Fagfestival og ikke så meget, hvad der sker på Fagfestival.
Hjemmel 1: Artikler, man lærer noget fra, giver større merværdi end artikler, man ikke lærer noget fra.
Hjemmel 2: Hvis man kun fokuserer på, hvad der sker, så lærer man ikke lige så meget.
Rygdækning: Vidensdelingsartiklerne indeholder råd og vejledninger, der kan hjælpe mediefolk med at blive bedre til deres arbejde.
Gendrivelse 1: Eventdækningsnyheder giver i nogle tilfælde samme merværdi som vidensdeling.
Gendrivelse 2: For nogle (dem der er til foredraget f.eks.) kan nyhedsdækningen give større merværdi end vidensdeling.
Styrkemarkør: Større merværdi – giver mere, men ikke meget mere.

Påstand: Mediefolk har brug for vidensdeling
Belæg 1: Mediebranchen er i hastig forandring.
Hjemmel 1-1: Når en branche er i hastig forandring, skal man bruge ny viden hele tiden.
Hjemmel 1-2: Det er vigtigt at være opdateret på forandringer.
Belæg 2: Det er gavnende for udviklingen i branchen, at en større gruppe ligger inde med en viden, frem for at én eller få gør det.
Hjemmel 2-1: Jo flere der ved noget, jo flere kan bruge den nye viden.
Rygdækning: Ny offentlighedslov, udfordringer for betalingsformer på nettet, større brug af sociale medier, nye fortælleformer på nettet, alle kan nu producere indhold.
Styrkemarkør: Hastig – det går stærkt. Har brug for – det er noget mediefolk skal have, ikke noget der er rart at få.
Gendrivelse: Nogle mediefolk kender måske til den nye viden og har derfor ikke brug for vidensdeling.

Påstand: Eventdækningsnyheder giver en større oplevelse af at være til stede og er mere aktuelle i øjeblikket
Belæg: Med virkemidler som reportageelementer og fokus på, hvad der sker, bliver læseren inddraget i arrangementet.
Hjemmel 1: Reportager giver større indlevelse i et arrangement.
Hjemmel 2: Nyheder fokuserer på, hvad der sker her og nu.
Rygdækning: Journalisten.dk’s dækning af Fagfestival bruger reportageelementer i stor stil.
Gendrivelse 1: Læserne får ikke den viden fra nyhedernes beskrivelser, de ville have fået, hvis de havde været der.
Gendrivelse 2: De ikke-tilstedeværende får ikke meget ud af at vide, hvordan stemningen er, og hvordan der ser ud i salen.

Påstand: Eventdækningsnyheder er bedre til at sætte fokus på personer, konflikt og markante meninger
Belæg: Nyhedskriterierne for nyheder er mere præget af sensation, konflikt og indentifikation end vidensdelingsartikler er.
Hjemmel: Disse nyhedskriterier giver anledning til andre vinkler på artikler end vidensdelingsartikler.
Rygdækning: Journalisten.dk’s eventdækning har andre nyhedskriterier end vores vidensdelingsartikler.
Gendrivelse: Der er også vidensdelingsartikler, der fremfører markante meninger.

Skrevet af Rasmus Palsgård og Morten Nevado