Om researchsitet

Dækningen af Dansk Journalistforbunds Fagfestival 2012 blev varetaget af et hold på 7. semester fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Holdet specialiserer sig i brug af sociale medier og onlinedækning, på forløbet Online.

De studerende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole dækkede Fagfestival 2012 ud fra en ambition om at skabe indhold, der kan give medlemmer af Dansk Journalistforbund inspiration og konkrete værktøjer til at forbedre deres journalistiske arbejde, øge kendskabet til sociale medier og profilere sig selv.

Selve dækningen af Fagfestival 2012 er semesterprojekt for gruppen Rasmus Palsgård, Steffan Sønderskov Frostholm og Morten Nevado, der havde det overordnede ansvar for dækningen og formidlingen på www.fagfestival.dk og på den tilknyttede Facebook-side samt twitter-konto.

Dette er research-sitet for projektet, der forklarer om baggrunden for projektet, samt analyserer, hvordan dækningen gik.

For English résumé click here.